UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przedszkole-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Przedszkole Publiczne przy ul. Madalińskiego 1 w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Wicedyrektor
Zasady funkcjonowania
Statut
Schemat organizacyjny
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie przedszkola
Budżet
Działalność przedszkola
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Regulamin strona główna 
Regulamin
 
 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Żłobka w Połańcu Kraina Malucha.pdf
Informację dodano 2014-11-28 11:02:09, wprowadzający: Agnieszka Switek
 
 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
Informację zaktualizowano 2014-11-28 10:57:02, wprowadzający: Agnieszka Switek
 
 Oświadczenie o wielodzietności 2014r.
Informację dodano 2014-03-10 14:58:51, wprowadzający: Agnieszka Switek
 
 Uchwała w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu z 2011.pdf
Informację dodano 2013-02-11 15:32:24, wprowadzający: Agnieszka Switek
 
 Regulamin wnoszenia przez Rodziców opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2010-04-12 10:33:20, wprowadzający: Agnieszka Switek
 
 Uchwała Nr XLV/261/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec.
Informację dodano 2010-04-12 10:26:48, wprowadzający: Agnieszka Switek
 
 Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Połańcu rok szkolny 2014/2015
Informację zaktualizowano 2014-03-10 14:56:37, wprowadzający: Agnieszka Switek
 
 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2014
Informację zaktualizowano 2014-03-10 14:57:08, wprowadzający: Agnieszka Switek
 
 Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Połańcu rok szkolny 2014/2015
Informację zaktualizowano 2014-03-10 14:56:56, wprowadzający: Agnieszka Switek
 
 Regulamin przyjmowania dzieci do Przedszkola Publicznego w Połańcu i podległych Filii
Informację zaktualizowano 2014-03-10 14:57:24, wprowadzający: Agnieszka Switek
wersja do druku