UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przedszkole-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Przedszkole Publiczne przy ul. Madalińskiego 1 w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Wicedyrektor
Zasady funkcjonowania
Statut
Schemat organizacyjny
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie przedszkola
Budżet
Działalność przedszkola
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne strona główna 
Zamówienia publiczne
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki
w Przedszkolu Publicznym w Połańcu ul.
Madalińskiego 1 oraz podległych Filii Nr 1 ul.
Żapniowska 1 i Filii Nr 2 ul. Kościelna 9 w
2013/2014r. 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 344984-2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy, część nr 1

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy, część nr 2

Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy, część nr 3

Załącznik Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy, część nr 4 drób

Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy, część nr 5

Załącznik Nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy, część nr 6

Załącznik Nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy, część nr 7

Załącznik Nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy, część nr 8

Załącznik Nr 9 – Formularz oferty

Załącznik Nr 10 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp

Załącznik Nr 11 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp

Załącznik Nr 12 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - (wzór do ewentualnego wykorzystania)

Załącznik Nr 13 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 14 - Projekt umowy

 
Informację zaktualizowano 2013-08-27 11:49:50, wprowadzający: Agnieszka Switek, autor: Anna Kaniszewska
wersja do druku
« powrót